Create an Account

Shopping cart

Close

Subtotal: 55.00

View basketCheckout

Aavala Poli 100gm

55.00

Made from Gooseberry Juice in electric dryer

So  hygienic product

 

आवळ्याच्या रसा पासून इलेक्ट्रिक ड्रायर मध्ये तयार केलेली आवळा पोळी (साट)

ड्रायर मध्ये तयार केल्यामुळे पूर्णपणे स्वच्छता राखली जाते.

 

Shelf life – 6 months

Categories:

Made from Gooseberry Juice in electric dryer

So  hygienic product

 

आवळ्याच्या रसा पासून इलेक्ट्रिक ड्रायर मध्ये तयार केलेली आवळा पोळी (साट)

ड्रायर मध्ये तयार केल्यामुळे पूर्णपणे स्वच्छता राखली जाते.

 

Shelf life – 6 months

Back to Top